René Hilbert's motorcycle trips worldwide and photos from everywhere.

Iran

Wann een bis d'Grenz am Iran passéiert huet, (2 Stonnen, 12 Büroen) dann erwaart een en interessant Land matt extrem frëndleche Lait, vill Kultur an wonnerschéinen Moschéen.

Once you managed to get into Iran, (2 hours, 12 offices at the border) you will
find an interesting country with very friendly people, a rich culture and beautiful mosques.
 • 2 57

  2 57

 • 2 30

  2 30

 • 3 14

  3 14

 • 3 11

  3 11

 • 2 40

  2 40

 • 2 64

  2 64

 • 2 59

  2 59

 • 2 54

  2 54

 • 2 63

  2 63